SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER

SAMARBETSPARTNERS

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta

Lokalpolisen i Södra Järva

Villaägareföreningarnas och andra boendeföreningars initiativ för Grannsamverkan

SPONSORER

Stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta

Spånga Företagareförening

Villaägareföreningarna i Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta

Stockholmshem

Einar Mattsson Byggnads AB

Handelsbanken i Spånga