Polisens nya organisation klicka här

REGION STOCKHOLM med Gotland (regionpolischef Mats Löving) har fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, där Spånga-Tensta stadsdelsområde tillhör polisområde Stockholm NORD. Chef är Paul Nilsson

Nord är i sin tur indelat i 17 lokalpolisområden. Vårt område benämns JÄRVA och innefattar stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Sedan 2021 är Maria Sundström lokalpolisområdeschef och Anders Djurestad biträdande chef.

Vid nästa möte i Järvapolisens medborgarråd den 17 februari 2021 begär Grannstöd information om hur den nyetablerade Järvapolisen ser på framtida samarbetet med Grannstöd Spånga-Tensta.

 

Mats Löving regionpolischef i Stockholm
Paul Nilsson chef polisområde Stockholm nord