Polisens nya organisation klicka här

REGION STOCKHOLM med Gotland har fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, där Spånga-Tensta stadsdelsområde tillhör polisområde Stockholm NORD. Chef är Paul Nilsson

Nord är i sin tur indelat i 17 lokalpolisområden. Vårt område benämns JÄRVA och innefattar stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Sedan 2023 är Maria Sundström lokalpolischef.