Polisens nya organisation klicka här

REGION STOCKHOLM med Gotland (regionpolischef Ulf Johansson) har fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, där Spånga-Tensta stadsdelsområde tillhör polisområde NORD.

Nord är i sin tur indelat i 17 lokalpolisområden. Vårt område benämns RINKEBY (lokalpolisområdeschef Niclas Andersson) och innefattar stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta, i dagligt tal Järva, norra och södra.

I lokalpolisområde Rinkeby finns fyra kommunpoliser Jörgen Ohlsson/Spånga-Tensta, Daniel Mattson/Rinkeby-Kista, Aron Meszaros och Andreas Borgbrant. Den sistnämnde är tillsammans med områdespoliserna Ivan Erixon och Frank Carlsson verksam i bl.a. insatser rörande Grannsamverkan och Grannstöd.