Polisens organisation klicka här

Vi tillhör REGION STOCKHOLM med Gotland, som har fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland.  Vårt område är polisområde Stockholm NORD. 

Stockholm Nord är i sin tur indelat i 17 lokalpolisområden. Vårt område benämns JÄRVA lokalpolisområde och innefattar Järva stadsdelsområde med stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta, Bromsten, Sundby, Flysta, Solhem och Lunda. 

I rådande arbetsläge har Grannstöd Spånga-Tensta inte längre någon egen kontaktperson hos lokalpolisen, vilket beklagas av såväl Grannstöd som polisen. Det samarbete med lokalpolisen, som tidigare gått via vår kontaktpolis, ska tills vidare ske på samma sätt som för varje annan innevånare i vårt område.