Polisens nya organisation klicka här

REGION STOCKHOLM med Gotland (regionpolischef Mats Löving) har fyra polisområden, Nord, City, Syd och Gotland, där Spånga-Tensta stadsdelsområde tillhör polisområde Stockholm NORD. Chef är Paul Nilsson

Nord är i sin tur indelat i 17 lokalpolisområden. Vårt område benämns JÄRVA och innefattar stadsdelsområdena Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Sedan 2022 är Anders Djurestad lokalpolischef.

Grannstöd Spånga-Tensta deltar i Järvapolisens månatliga medborgarråd tillsammans med andra enskilda organisationer (civilsamhället) engagerade i trygghets- och säkerhetsfrågor. Vi konstaterar att Järvapolisens stöd till medborgarnas samverkan mot brott har beskurits. Akuta polisinsatser i Järva kräver alla befintliga resurser. 

 

Mats Löving regionpolischef i Stockholm
Paul Nilsson chef polisområde Stockholm nord