SÅ BÖRJADE DET

1999 tyckte några entusiaster i Grannsamverkan i Södra Haninge att denna skulle kunna förstärkas med rondering i bil under dagtid, då flertalet boende är borta hemifrån. Försäkringsbolaget Folksam åtog sig att sponsra bilen och gav verksamheten namnet Grannstöd. Folksam ledde verksamheten som en del av sitt engagemang i föreningen Samverkan mot brott där försäkringsbolagen, Stöldskyddsföreningen, polisen, Villaägareföreningen m.fl. ingår. Man initierade under hand tolv Grannstödsgrupper i Stockholms län.  

2012 upphörde Folksams engagemang och Grannstödsgrupperna hittade var och en sin egen plattform med nära anknytning till sin kommun/stadsdelsförvaltning och lokala polis. Deltagarna i Grannstöd är oavlönade och de offentliga intressenternas engagemang kompletteras med sponsring efter behov.

För att stödja de olika Grannstödsgruppernas fortsatta utveckling av Grannstödskonceptet och ta tillvara de olika erfarenheter grupperna gör i sina respektive områden möts grupperna återkommande. Värdskapet för mötena roterar mellan grupperna och ordförande är en polis med anknytning till föreningen Samverkan mot brott.

Grannstödsgrupper finns i 15 områden i Stockholms län. Där ingår från norr till söder: Vallentuna,Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Järfälla, Täby, Danderyd, Sollentuna, Spånga-Tensta, Hässleby-Vällingby, Bromma, Lidingö, Huddinge öst o väst, Botkyrka, Haninge och Nynäshamn. Den första startades år 1999 i Haninge kommun. I Spånga-Tensta startade verksamheten i maj 2006.

Här till höger visas bilder på bilarna från de tre Grannstödsgrupperna i Stockholms stad: Spånga-Tensta, Bromma och Hässelby-Vällingby

.

bilen Spånga-Tensta Renault ZOÊ
Brommabil Bromma
vällingby Hässelby / Vällingby