Verksamheten har under år 2016 (2015) inneburit 187 (188) observationspass på vardagar med föreningens bil på vardera fyra timmar, vilket blir totalt 748 (752) timmar.  

Den genomsnittliga körsträckan har varit 35 (36) km/pass samt 15 (17) minuters fotpatrullering/pass. På våra observationspass har vi gjort sammanlagt 596 (472) olika observationer. Det har främst gällt fordon, vägmärken, hinder för framkomligheten, sopdumpning och skadegörelse/klotter. Antalet brott som har förhindrats är okänt men det torde vara många.

Observationerna har resulterat i 582 (450) kontakter/åtgärder/uppdrag. Den i särklass vanligaste åtgärden, 236 (277) fall, har varit anmälan till Trafik Stockholm. Därefter kommer kontakt med boende eller ägare med 177 (81) fall. 

LÄS ARTIKELN FRÅN SPÅNGA TIDNING JUNI 2015 "TJUVTIPPNING ETT VÄXANDE PROBLEM" KLICKA HÄR

 

 SE EXEMPEL PÅ BILDER FRÅN RAPPORTER I BILDSPELET NEDAN

 

 

 

  • inbrott
  • krossad ruta2
  • Graffiti
  • nedskräpning
  • parkbänk
till fots
Vår Grannstödsbil