Verksamheten har under år 2019 (2018) inneburit 159 (174) observationspass på vardagar med föreningens bil på vardera fyra timmar, vilket blir totalt  636 (696) timmar.  

Den genomsnittliga körsträckan har varit 33 (33) km/pass samt 14 (17) minuters fotpatrullering/pass. På våra observationspass har vi gjort sammanlagt 707 (572) olika observationer. Det har främst gällt fordon, vägmärken, hinder för framkomligheten, sopdumpning och skadegörelse/klotter. Antalet brott som har förhindrats är okänt men det torde vara många.

Observationerna har resulterat i 720 (555) kontakter/åtgärder/uppdrag. Den i särklass vanligaste åtgärden, 358 (236) fall, har varit anmälan till Trafik Stockholm. Därefter kommer kontakt med polisen 141 (105) samt med boende eller ägare med 137 (156) fall. 

LÄS ARTIKELN FRÅN SPÅNGA TIDNING JUNI 2015 "TJUVTIPPNING ETT VÄXANDE PROBLEM" KLICKA HÄR

 SE EXEMPEL PÅ BILDER FRÅN RAPPORTER I BILDSPELET NEDAN

 

 

 

  • inbrott
  • krossad ruta2
  • Graffiti
  • nedskräpning
  • parkbänk
till fots
Vår Grannstödsbil