VAD ÄR "GRANNSTÖD SPÅNGA -TENSTA"

Grannstöd är namnet på ett initiativ för bilburet brottsförebyggande och trygghetsfrämjande i våra boendeområden. Det mobiliserar boende till att utan ersättning ställa upp för egen och andras trygghet och säkerhet i boendemiljön – en samhällsresurs med stor potential men ännu så länge begränsad spridning. 

logga

Grannstöd Spånga-Tensta startade i maj 2006 och blev ideell förening i januari 2012. Vi nådde så småningom upp till antalet sjuttio medlemmar. Men under Covidpandemin föredrog de flesta att inte göra observationspass, samtidigt som åldern gjorde sig gällande hos de ursprungliga medlemmarna. Så idag är det nyrekrytering som gäller för oss. 

Styrelsen administrerar Grannstödsbilen, körschemat och ekonomin. Kostnaderna rör främst bilen, utbildningen och sammankomsterna för deltagarna och sammanställning och spridning av information. Representanter för stadsdelsförvaltningen och lokalpolisen är välkomna i styrelsen. Järva stadsförvaltning, Spånga företagareförening och villaägareföreningarna i våra stadsdelar är huvudfinansiärer. I samförstånd med föreningen Samverkan mot brott använder Grannstöd samma logo som Grannsamverkan, en gul-och-röd triangel med en bruten kofot.

GRANNSTÖD KOMPLETTERAR GRANNSAMVERKAN

Grannstöd

 • finns där vi bor och stör presumtiva tjuvar och annat ofog när mångas bostäder är obevakade,
 • ser inbrottsrisker, som de boende kanske inte själva tänker på såsom olåsta stegar på tomten, öppet fönster etc.
 • ser trygghets- och säkerhetsstörande brister på gator och annan mark 
 • samverkar dagligen med lokalpolisen och kommunen/stadsdelen om de lokala trygghets- och säkerhetsproblemen
 • lär sig om åtgärdsbehoven i sitt boendeområde och hur de ansvariga möter behoven

 HUR GRANNSTÖD ARBETAR

Vi åker i vår Grannstödsbil - en miljövänlig elbil - i Spånga och Tensta och går även en del till fots, varje vardag hela året. Vi är två på varje pass, så alla deltagare behöver inte köra bilen. Vi bär västar för att synas och talar med människor vi möter om inbrottsrisker och inbrotts- och stöldskydd, platser som känns otrygga, nödvändig häckklippning och medlemsskap i Grannsamverkan.

Vi observerar och noterar sådant vi ser och hör och som behöver åtgärdas:

 • bristande skydd mot tjuvar såsom olåsta stegar och glipande fönster, värdesaker kvar i bilen
 • skadade eller skymda trafiksignaler och vägmärken, skador i gator och vägar, andra olycksrisker i trafiken
 • skador i parker, på lekplatser, på annan allmän egendom
 • trasig belysning, mörker på ”osäkra” platser
 • skrotbilar och stulna bilar
 • skadegörelse, klotter och sopdumpning 

Grannstöd noterar och informerar de ansvariga. Vi ringer på eller lägger meddelande i brevlådan när vi vill uppmärksamma de boende på något. Men det mesta vi noterar tas om hand av Trafik Stockholm, som har stadens olika aktörers uppdrag att förmedla åtgärdsbehov till stadens entreprenörer.

Vår Grannstödsbil

Vi kör miljövänligt i vår elbil Renault ZÔE.

Läs artikeln om vår verksamhet från Spånga Tidning (sept 2015) KLICKA HÄR

Läs artikeln om vår verksamhet från Spånga tidning /febr 2015) "Frivilliga krafter gör Spånga tryggare"  KLICKA HÄR

Vår lokalpolis säger följande om vårt skydd mot inbrott:

Se till att ni – och era grannar – har stegen fastlåst, eller helst inomhus. Är det en fast fasadstege bör den ha någon form av tillträdeshinder från marken. Vid övriga inbrott i Spånga-Tensta har tillvägagångssättet varit sedvanliga bryt på dörr (oftast terrass/balkong) eller fönster eller fönsterkross. Rejäla och funktionella mekaniska/fysiska inbrottsskydd försvårar och fördröjer för tjuven och kan vara skillnaden som gör att man slipper inbrottet.

Samla alla i hushållet och titta på "trevliga" filmer om "otrevliga" brott:

Från föreningen Samverkan mot brott: "Så tänker tjuven" KLICKA HÄR 

Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) har många guider och filmer om vår vardagssäkerhet KLICKA HÄR  och den humoristiska serien "Stoppa tjuven" KLICKA HÄR

 

 

Vår Grannstödsbil

MÅNGA ÄR ENGAGERADE

Ett 30-tal boende i Spånga-Tensta deltar i Grannstöd. Den som kan, gör obspass varje månad eller oftare. Nytillkomna introduceras genom att följa med ett pass och delta i informationskväll. Man engagerar sig för att göra nytta och förbättra säkerheten och tryggheten där man bor. Man träffar bekanta och lär känna nya engagerade människor. Man lär mer av varandra om den gemensamma miljön och åker i en supermiljöbil.

KOM MED I GRANNSTÖD

Visst kan du väl ge fyra timmar av din tid, någon gång per månad, för att bättra på tryggheten där du bor! Vi tar en tur med Grannstödsbilen och observerar sådant vi tycker behöver åtgärdas för att säkra tryggheten i vår vardagsmiljö. Och vi lär oss vilka de ansvariga är, som kan göra något åt saken. En meningsfull insats, lätt och rolig och mycket uppskattad. Stadens och stadsdelens politiker och tjänstemän liksom lokalpolisen efterfrågar och stödjer oss, men insatsen gör vi på ideell basis och eget initiativ.

VILL DU DELTA I GRANNSTÖD ELLER BARA VETA MERA SÅ NÅR DU OSS HÄR:

Birgitta Wallner, e-post: birgitta.wallner@folkdansringen.se

Ing-Marie Björkman, tel: 070-860 51 13

Weihong Wang, tel: 070-497 01 86

David Friberg, tel: 073-987 71 86

Grannstöds e-post grannstodspangatensta@gmail.com