Stockholms stads trygghetsundersökning genomförs vart tredje år och redovisas per stadsdelsområde. Den senaste rapporten heter "Trygghet i Järva 2023".  Klicka här 

Sedan nybildningen av Järva stadsdelsförvaltning ställer man varje vecka samman en "Operativ lägesbild Järva" till underlag för att rikta in alla aktörers resurser dit de bäst behövs för att öka tryggheten. Medverkande aktörer listas i veckounderlaget. 

Vecka 45,  klicka här

Vecka 44,  klicka här

Vecka 43,  klicka här

Vecka 42,  klicka här

Vecka 41,  klicka här

Vecka 40,  klicka här

Vecka 39,  klicka här